TennisHome.nl TennisHome.nl     Tennis.de TennisPlanet.be
 
 
 
Left
Nieuws
Actueel
Belgen deze week
Archief
 
Tennisinfo.be
Vrouwen
Tennisinfo.be
Speelsters
Toernooien
WTA ranking
WTA resultaten
Fed Cup
 
Tennisinfo.be
Mannen
Tennisinfo.be
Spelers
Toernooien
ATP Ranking
ATP Resultaten
Davis Cup
 
Tennisinfo.be
Varia
Tennisinfo.be
Terug in de tijd
Specials
Player of the week
Interviews
Mailinglist
Tennishero
Links
 
TennisPlanet.be
TennisPlanet
TennisPlanet.be
Bespanmachines
Vandaag jarig
Geen jarigen vandaag
Op de bal met
Xavier Malisse
Xavier Malisse

meer interviews
Rolstoeltennis

Rolstoeltennis
Detail - Terug in de Tijd
  Voorhistorisch tennis    30-07-2006
 
Jaar : 1900

Wie vandaag de dag via de televisie naar een van de grote toernooien zit te kijken, kan zich maar moeilijk in­beelden hoe op het einde van de vorige eeuw een partij ten­nis zou zijn verlo­pen.

In het boekje 'Les quatre cents coups' van de Fran­se auteur André Lichtenberger en uitgegeven bij de Editions du Nou­veau Monde von­den we de beschrij­ving van zo'n wed­strijd. De schrijver tekende met een grote opmerkings­gave en niet zonder humor het verloop van een tenniswed­strijd op een hobbe­lige weide. "Onze rackets wa­ren scheve, oneffen voorwerpen, afge­leid van de rackets die bij het korte kaatsspel (courte paume] werden ge­bruikt en waarvan de steel ons gewel­dig hinderde. Som-
mige spelers tracht­ten het racket bij het uiteinde van de steel vast te houden zoals verfijnde heerschappen mes en vork vasthou­den. Maar deze nieuwigheid was niet meer dan aanstellerij.

Om te be­letten dat het racket zou draaien, greep men het 'bij de wortel' vast, wat dan weer meer overeenkwam met het spelen met de tamboerijn, waar­mee we meer ver­trouwd waren. Op die manier werd de steel heel hinder­lijk. Bij elke slag kreeg men de steel tegen de buik of te­gen de zijde, vooral als men zich waag­de aan een backhand (deze gevaar­lijke slag die met beide handen kon worden uitgevoerd noemde men 'coup de gauche'). Prak­tisch aangelegde lieden zaagden ge­woon de helft ervan.

Zo wer­den er matchen ge­speeld rackets te­gen tamboerijnen of gemengd. De vrolij­ke welluidendheid van de tamboerij­nen had in de ogen van velen een voor­deel op de melan­cholische stille snaren. De rubberen ballen van toen waren met vilt overtrokken. Wat ons daarbij vooral opviel, was de hoge prijs die er­voor moest worden betaald en zoals alle voorlopers wa­ren we niet bereid er veel geld aan te besteden. Met schrik zag men zijn 'kapitaal' hoog in de bomen of in het kreupelhout vlie­gen of slechter nog in een vijver. Wie onbesuisd zijn eer­ste bal wegsloeg, wat tot lang zoeken aanleiding gaf, werd maar scheef bekeken.

Onder welopgevoede lui sloeg men al vlug voor de vorm de aanvangsbal in het net en speelde men de tweede voor goed. Het kon goed zijn dat van de eer­ste voor het net bedoelde bal de naad losging of de vilten overtrek er afviel. De 'goede' was voor de tweede opslag gereserveerd. Er werd toen ook al met naakte ballen van gevulcaniseerd rubber gespeeld. Bij regenweer hadden zij het voordeel dat ze geen water op­slorpten en op de koop toe waren ze goedkoper. Maar al vlug stond het goed deze rubberen bal­len met verachting van de hand te wij­zen. Hetzelfde gold voor rode vilten en veelkleurige ballen. Wat de terreinen betrof, beperkte men enigszins zijn eisen. Grasvelden of vlakke'min of meer gemacadami­seerde speeloppervlakken deden het goed. Maar men speelde ook in slijkkuilen, op heidevel­den of op hobbelige bodems.

De natuur­lijke bodemoneffenheden maakten deel uit van de on­voorziene omstan­digheden van het spel. De vaardig­heid van de speler bestond erin de hin­derpalen in eigen kamp teniet te doen en van die van de tegenstander ge­bruik te maken. Men kon enorm plezier beleven aan het te pletter slaan van de bal tegen een boom, of het projectiel precies in een waterplas in het kamp van de te­genstander te doen landen of op een rotsachtige kam te laten botsen. De kledij van de tennisspeler was eenvoudig. Sommi­ge snobs trokken ander schoeisel aan. In het algemeen trok men alleen zijn jas uit. Wie ge­makkelijk transpi­reerde, deed ook zijn losse boord, zijn vest en zijn bretellen uit. Het net werd in het midden opgehou­den door een stok die hoger was dan de uiteinden, maar gemakkelijk omviel ofwel omdat de touwen slecht wa­ren gespannen of rot waren gewor­den, ofwel omdat de grond niet ge­schikt was voor het inheien van de pa­len.

Het oogde zeer slecht als men de bal te hard in het net sloeg. De grenzen van het speelterrein waren aangeduid met lin­ten of met strepen die met een wan­delstok waren ge­trokken. Ze waren theoretisch rechtlij­nig, maar konden
worden uitge­veegd, wat dan weer allerlei dis­cussies kon uit­lokken.

Mocht de ontvan­ger de bal in de vlucht terugslaan? Heel lang heeft men daar geen punt van ge­maakt, want een vliegbal was in de meeste gevallen een gewaagde slag. Toen de vliegbal steeds meer ingang be­gon te vinden, aarzelden sluwe vossen niet elke bal boven het net op te vangen. Men was genoodzaakt tegen dat mis­bruik in te gaan, anders zou het spel teniet wor­den gedaan. Later bakenden lijnen die loodrecht op het net waren ge­trokken de speel­ruimte van iedere speler af. Wie het domein van zijn partner om welke reden ook schond, werd uitgeschol­den."
Het tennis van de 'prehistorie' had in feite niets te maken met het tennis van van­daag.

Bron : Carlos De Veene/Jacques Hereng


Frederik Vermeire (Foto : Tennismuseum.nl)

Share/Save/Bookmark

Meer Terug in de Tijd
  Kim Clijsters' laatste Australian Open
  Winst in het hol van de leeuw
  US Open
  US Open
  US Open
  Australian Open anno 2008
  US Open anno 2007
  Wimbledon anno 2007
  Roland Garros anno 2007
  Arthur Ashe, de eerste Afro-Amerikaanse grandslamwinnaar
  De diamanten zijn voor Mauresmo
  De Australian Open anno 2007

Extra
 

 
Nieuwsbrief
Tennisinfo Nieuwsbrief
 
Video Portal
1.jpg
Nieuwe video's
Tennisblog.be
De Tennisblog bij uitstek!
Poll
Hoeveel Grand Slams wint Roger Federer in 2014?
1
2
3
4
Geen idee
 
 
Tennisinfo
zoekt medewerkers
Partners
Tennisforum.be
Virtual Tennis Tour
Zoeken
 
Rss
© Tennisinfo.be 2005-2014 België - Contact - Info - 2 bezoekers online - TennisPlanet.be - Tennisprojecten